Hagyományos és megújuló energiaforrások környezeti hatásai

 

Tantárgy Adatlap

 Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Vegyészmérnöki Kar

Műszaki  Menedzser B.Sc.

Nappali képzés

1. tantárgy címe: hagyományos és megújuló energiaforrások környezeti hatásai2.


Tantárgy kódja


Szemeszter


Követelmény


Kredit


Órakiosztás


Nyelv


 


 


.


vizsga


3


2+0+0


magyar

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

4. A tantárgy előadója:Név:


Beosztás:


Tanszék, Int.:


Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea


docens


Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


 


 


 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú természettudományos ismeretek

6. A tantárgy célkitűzése: A hagyományos és megújuló energiák hasznosításából származó, környezetünket szennyező anyagok tulajdonságainak és viselkedésüknek a megismerése.

7. A tantárgy rövid tematikája:

Az atmoszféra és a hidroszféra kémiai jellemzői.  Fosszilis és megújuló energiaforrások hasznosításának  technológiái. Légszennyezõanyagok a fosszilis és megújuló energiaforrások felhasználásakor (szénmonoxid, nitrogénoxidok, kénoxidok, ózon, szénhidrogének, fotokémiai oxidánsok, részecskék, dioxinok). Az energiaforrások hasznosításához köthető  vízszennyezõ anyagok (nagy oxigénigényû szennyezõk, detergensek, ásványolajok, szintetikus szerves vegyületek, szervetlen vegyületek). Energianyerés hulladékból. Hulladékfeldolgozással kapcsolatos környezeti problémák.

8. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Bajnóczy Gábor: Környezeti kémia és technológia (letölthető tananyag);

G. Bajnóczy: Chemistry of Environmental Polluting Materials (lecture notes, BME);

Papp Sándor, Rolf Kümmel: Környezeti kémia (Tankönyvkiadó 1992);

Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó 1992);

R.A. Bailey ….. Chemistry of the Environment (Academic Press) 2002.

 

CsatolmányMéret
1. atmoszféra kialakulása.ppt309 KB
2.szén-monoxid.ppt1.82 MB
3. nitrogén-oxidok.ppt1.64 MB
4. kén-oxidok.ppt1.46 MB
5. szén-hidrogének.ppt1.99 MB
6. halogénezett szénhidrogének.ppt366 KB
7. részecskék.ppt2.71 MB
8. Globális felmelegedés.ppt1.6 MB
9. CO2 csökkentés biodízel bioetenol.ppt4.11 MB
10. nagyoxigénigényű szennyvizek.ppt840 KB
11. nagyoxigénigényű toxikus szennyvizek.ppt1.61 MB
12. növényi tápanyag tartalmú szennyvizek.ppt414 KB
13. detergens tartalmú szennyvizek.ppt463.5 KB
14. peszticidek.ppt773 KB
15. Toxikus fémek és sótartalom.ppt2.66 MB
16. Lakossági és veszélyes hulladékok.ppt2.41 MB
LÉGKÖR KIALAKULÁSA(J).doc175.5 KB
SZÉN-MONOXID(J).doc1.27 MB
NITROGÉN-OXIDOK(J).doc1.56 MB
KÉN-OXIDOK(J).doc454.5 KB
SZÉNHIDROGÉNEK(J).doc1.01 MB
HALOGÉN SZÉNHIDROGÉNEK(J).doc266 KB
RÉSZECSKÉK(J).doc197.5 KB
teszt kérdések válasz nélkül.doc161.5 KB
Szag_előadás_RitzF_2015.pdf10.31 MB
2014.02.11.