Kísérlettervezés 2 tárgy honlapja

A Kísérlettervezés 2 (BMEVEKFM209) tárgy honlapja

 

Aktuális

A tárgy a 2017/18 tavaszi félévben óramegtartás nélkül indul.

Csak az veheti fel a kurzust, aki már korábban is felvette a tárgyat és legalább egy számonkérésen részt vett.

Zh-k időpontja és helyszíne a keresztfélévben:

1. ZH:       2018. márc. 12. (hétfő) 12:15 - 14:00    CHFMAX
1. pótZH:  2018. márc. 28. (szerda) 17:15 - 19:00    K134

2. ZH:       2018. ápr. 25. (szerda) 15:15 - 17:00     CHFMAX
2. pótZH:  2018. máj. 9. (szerda) 15:15 - 17:00       Ch201          

 

Tárgyfelelős

Tárgy előadói

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • Dr. Kemény Sándor

Tantárgyi adatlap

Helyszín, időpont (2017/18 őszi félév)

 • Péntek 8:15-10:00, K134

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait tanulták, és többlet-ismeretekre vágynak, elsősorban a kémiai, biológiai és rokon alkalmazások területén. A példák elsősorban kémiai, vegyészmérnöki, műanyagipari, gyógyszeripari kísérletekkel kapcsolatosak, de lesznek biológiai stb. példák is. 

Kiknek nem ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait nem tanulták.

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el azoktól is, akiknek tanterv szerint kötelező a tárgy:
Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
Normális eloszlás, standard normális eloszlás, t-eloszlás.
Hipotézisvizsgálat, statisztikai próba fogalma, t-próba, F-próba.
Korreláció és regresszió.
A kísérlettervezés alapjai.

Az alapismertek pótlásához ajánljuk a tankönvyet és/vagy a Kísérlettervezés BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogartását. 

A heti 2 órás kurzus anyaga

A tárgy 3 kreditpontot ér, mivel a hallgatóknak az órákon előadottakon kívül kijelölt anyagból önállóan is kell készülniük.

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása), összehasonlítások (kontrasztok).
 • Az elemzés feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti keresztosztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok
 • Hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.

Második rész: Haladó kísérlettervezés

 • Ipari kísérlettervezés (részfaktortervek, kísérletes optimalizálás, másodfokú tervek, szimplex optimalizálás, elegy-tervek, több függő változó együttes kezelése)
 • Split-plot tervek (ha a faktorok között van nehezen változtatható is)

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A számonkérésre két lehetőséget kínálunk:

 • a félév során két zh megírása vagy
 • a félév során három komplex feladat megoldása a Statistica szoftver segítségével és a beadott feladatok szóbeli védése

A keresztféléven csak az veheti fel a tárgyat, aki megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.

ZH

Mindkét ZH 100 pontos és mindkét zh-n külön-külön el kell érni a 40 pontos minimum határt.

A félévi osztályzat a 2 zh pontszámának átlaga alapján számítódik:

00 - 39 -> elégtelen
40 - 55 -> elégséges
56 - 71 -> közepes
72 - 86 -> jó
87-100 -> jeles

A ZH-k időpontjai:

1. ZH:       2017. október 27. (péntek) 17:00 - 19:00 (ZH sáv)     ChMax
1. pótZH:  2017. novemebr 10. (péntek) 17:00 - 19:00 (ZH sáv)   ChMax

2. ZH:       2017. december 8. (péntek) 17:00 - 19:00, (ZH sáv)    ChMax
2. pótZH:  2017. december 13. (szerda) 10:00 - 12:00                  K234

Komplex feladatok tudnivalói

A félév során 3 db. komplex feladatot (2-t a varianciaanalízis témaköréből, 1-t a kísérlettervezés témaköréből) kell megoldani a Statistica szoftver segítségével és a beadott feladatokat témakörönként beszámoló keretében meg kell védeni.

A szóbeli beszámolókat osztályozzuk, féljegyek is kaphatók. Mindkét témakörből el kell érni a minimum 2 érdemjegyet. A szóbeli beszámolók témakörönként egyszer javíthatók.

Határidők:

- feladatok kérése email-ben a mihalovits@mail.bme.hu címen a varianciaanalízis témaköréből: 2017. szept. 29. (péntek)

- az 1. és 2. feladat beadása email-ben: 2017. okt.18. (szerda)

    A-H vezetéknevű hallgatók: mihalovits@mail.bme.hu címre küldjék

    J-Y vezetéknevű hallgatók: kemeny@mail.bme.hu címre küldjék

- szóbeli beszámoló (védés) az első témakörből a 7-8. oktatási héten

   az időpontokra való JELENTKEZÉS az előadások szünetében

- feladatok kérése email-ben a mihalovits@mail.bme.hu címen a kísérlettervezés témaköréből: 2017. nov.10. (péntek)

- a 3. feladat beadása email-ben: 2017. nov.24. (péntek)

- szóbeli beszámoló a második témaköből a 13. vagy a 14. oktatási héten, később megadott időpontokban

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető táblázatok és az előadási anyag Power Point képei.

 

 Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A kísérlettervezési feladatokhoz tartozó szimulátort innen lehet letölteni.

 

 

CsatolmányMéret
anova1.pdf203.17 KB
anova2.pdf241.32 KB
anova3.pdf129.47 KB
Ellenőrző kérdésék - ANOVA.doc28 KB
anova4.pdf594.41 KB
anovaplusz.pptx68.29 KB
Anova_példafeladatok.pdf285.9 KB
ANOVA_gyakorlas_2017osz.pptx79.92 KB
kovar.pdf37.9 KB
splitplot.pdf231.62 KB
Ellenőrző kérdések - kísérlettervezés44 KB
Számpélda a gradiens menti lépésekhez188.59 KB
Segítség ANOVA feladatok megoldásához_20180207.pdf306.68 KB
Segédlet a kísérlettervezési feladat megoldásához.pdf680.63 KB
Gepgy6_1.docx52.35 KB
Gepgy6_2.docx39.12 KB
msckistervea1.pdf809.36 KB
msckistervea3.pdf301.21 KB
msckistervea2.pdf455.93 KB
msckistervea4.pdf391.49 KB
2012.09.05.