A Kiegészítő fejezetek a kísérlettervezéshez tárgy honlapja

A Kiegészítő fejezetek a kísérlettervezéshez (BMEVEKFM001) tárgy honlapja

 

Tantárgyfelelős

Helyszín, időpont (2017/18 tavaszi félév):

  • Szerda 8:15 - 10:00
  • Ch307. terem

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat?

A tantárgy célja elsősorban az analitikai/gyógyszeripari módszerfejlesztési és validálási munkához használatos statisztikai módszerek megismertetése, de mindenkinek hasznos lehet, aki további statisztika-alkalmazásokat kíván megismerni. Azoknak a hallgatóknak (elsősorban MSc) ajánlom, akik a Kísérletek tervezése és értékelése (BMEVEVMA606) és a Kísérlettervezés 2 BMEVEKFM209) vagy Biometria 2 (BMEVEKFM201) kurzusokat már elvégezték.

A tárgy nehéz, kifejezetten „haladó” jellegű, csak azoknak ajánlom, akik hajlandók a tudás megszerzéséért a szokottnál is komolyabb munkát végezni.

A kurzus anyaga:

Hipotézisvizsgálat modern felfogásban, különös tekintettel a másodfajú hiba valószínűségére.
Két laboratórium közötti módszerátadás
A regresszióanalízis bonyolultabb esetei (a kísérleti bizonytalanság nem állandó, nemlineáris függvények illesztése, kalibrációs problémák, transzformáció, pl. az Arrhenius-egyenlet illesztése).
Parallel line assay és Slope ratio assay biológiai minták titerének meghatározására.
Készítmények stabilitásának vizsgálata
Hibaterjedési elemzés (hogyan alakul ki az eredmény hibája az elemi mérések hibájából).
A varianciakomponensek becslése (az ingadozás-források elkülönítése, reprodukálhatóság és ismételhetőség, intermediate precision).
Mintavétel ömlesztett anyagokból.
Körmérések eredményeinek elemzése

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

Előírt tananyag: az előadásokon elhangzott anyag.

Követelmények: egyéni feladatok önálló megoldása a Statistica programmal.

Segédletek

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

2. Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése - Kiegészítő kötet, Typotex, Budapest, 2018.

3. A Statistica program használatához készített könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz az adatfájlok letölthetők innen.

Kísérletek szimulációja

A Kísérletek szimulációja program, ami az önálló feladatok megoldásához szükséges, elérhető az alábbi linken:
Kísérletek szimulációja

 

CsatolmányMéret
valid1.pdf376.9 KB
laborok.pdf404.27 KB
tolerancia.pdf78.99 KB
mintaelemszamzj.doc1.26 MB
stabi1.pdf384.5 KB
stabi2.pdf975.15 KB
parall1.pdf586.66 KB
parall2.pdf406.37 KB
TOST2.pdf857.17 KB
TOST3.pdf379.6 KB
measurementuncert_20180306.pdf568.7 KB
robuszt.pdf242.2 KB
2013.01.04.