Alkalmazott kémia

Tantárgy Adatlap

 
Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Vegyészmérnöki  Kar

Környezetmérnök M.Sc

Nappali képzés

 

1.     Tantárgy címe: Alkalmazott Kémia2.


Tantárgy kódja


Szemeszter


Követelmény


Kredit


Nyelv


 


 


 


 


2+2+0


4


magyar


 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék  

 

4. A tantárgy előadója:Név:


Beosztás:


Tanszék, Int.:


Dr. Bajnóczy Gábor


Egyetemi docens


Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 


Dr. Nagyné  Dr. László Krisztina


Egyetemi tanár


Fizikai-kémia és Anyagtudományi Tanszék


 


 


 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: általános kémia és kémiai technológia

 

6. A tantárgy célkitűzése: Részben szint kiegyenlítő és továbbképző a  környezetvédelemhez kapcsolódó fizikai-kémiai, kémiai és kémiai technológiai elméleti, gyakorlati és számítási ismeretek vonatkozásában. 

7. A tantárgy rövid tematikája:

Termodinamikai, reakciókinetikai, kémiai egyensúlyi, határfelületi jelenségek ismereteinek és alkalmazása a környezeti folyamatokban.

Korróziós, tüzeléstechnikai, petrolkémiai és víztechnológiai alapismeretek és ezzel kapcsolatos számítások.

Környezetszennyező anyagok képződése, a képződésüket befolyásoló reakciókinetikai paraméterei és reakciói a környezetben. Kibocsátás csökkentési technológiák.  

 

8. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

1. Dr. Nagyné, Dr. László Krisztina,  Alkalmazott kémia (fizikai-kémiai alapok)

    www. oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/kornymen

 

2. Dr. Bajnóczy Gábor  Műszaki Kémia 

     www.kkft.bme.hu/oktatas  → tárgyak → Alkalmazott kémia

 

3. Bajnóczy Gábor  Környezetkémia és Technolgia

www.kkft.bme.hu/oktatas  → tárgyak → Alkalmazott kémia

 

4. P.W. Atkins  Fizikai Kémia  1-3

5. R. Bailey, Chemistry of the Environment  Academic Press  2002

 

CsatolmányMéret
0. Értékes jegyek száma.ppt62.5 KB
1.Termodinamika.ppt168.5 KB
2. Reakciókinetika.ppt212.5 KB
3. Kémiai egyensúly.ppt154 KB
4. Elektrokémia.ppt177 KB
5. Korrózió.ppt1.63 MB
6. Korrózióvédelem.ppt1.38 MB
7. Tüzeléstechnika.ppt1.06 MB
8. Szenek kémiai technológiája.ppt1.26 MB
9. Kőolaj feldolgozás, motorhajtó anyagok.ppt4 MB
10. Kenőolajok,kenőzsírok.ppt237.5 KB
11. Vízkémia, víztechnológia.ppt901.5 KB
1. atmoszféra kialakulása.ppt296.5 KB
2.szén-monoxid.ppt1.82 MB
3. nitrogén-oxidok.ppt1.64 MB
4. kén-oxidok.ppt1.46 MB
5. szén-hidrogének.ppt1.99 MB
6. halogénezett szénhidrogének.ppt353.5 KB
7. részecskék.ppt2.71 MB
8. globális felmelegedés.ppt1.6 MB
9. biodízel, bioetanol.ppt4.11 MB
10. nagyoxigénigényű szennyvizek.ppt840 KB
11. nagyoxigénigényű, toxikus szennyvizek.ppt1.62 MB
12. növényi tápanyagot tartalmazó szennyvizek.ppt416.5 KB
13. detergens tartalmú szannyvizek.ppt466 KB
14. peszticidek.ppt776 KB
15. Toxikus fémek és sótartalom.ppt2.4 MB
LÉGKÖR KIALAKULÁSA(J).doc175.5 KB
SZÉN-MONOXID(J).doc1.27 MB
NITROGÉN-OXIDOK(J).doc1.56 MB
KÉN-OXIDOK(J).doc454.5 KB
SZÉNHIDROGÉNEK(J).doc1.01 MB
HALOGÉN SZÉNHIDROGÉNEK(J).doc266 KB
RÉSZECSKÉK(J).doc197.5 KB
teszt kérdések válasz nélkül.doc161.5 KB
kibocsátási határérték számítás.ppt142 KB
2014.01.13.